Petr Faltus technical resources

Kaon KTSC 570 firmware

Petr Faltus technical resources

Set-top-box/Kaon KTSC 570

Firmware and Declaration of Conformity for set-top-box Kaon KTSC 570.

Set-top-box/Kaon KTSC 570

DoC_kaon.jpg January 23 2008 12:05:40 662.79 kB
KTSC-570_43.71.65_060404zc.bin October 18 2006 20:54:00 615.87 kB
Prohlaseni_o_shode_Kaon.pdf January 23 2008 11:51:46 414.48 kB
TovarniNastaveni.kdf February 08 2006 01:40:16 19.28 kB

Set-top-box/Kaon KTSC 570/Kaon - 03.05.08 cz EPG

KTSC-570 Description.txt April 17 2006 14:14:44 203 B
KTSC-570_43.71.65_CZE_060404zc.bin April 13 2006 09:38:28 615.87 kB
up238ausr.exe February 14 2006 22:44:24 691.5 kB

January 23 2008

  


Useful technical resources for home and professional technics.


(c) Petr Faltus - 2018